ANASAYFA
BOSANMA SAYFASI
TANIMA TENFIZ DAVASI
GENEL KAIDELER
VEKALETNAME
YASAL DÜZENLEME
BOSANMA - VIDEO
TERCÜME SAYFASI
UCAK BILETLERI
ULASIM BILGILERI
ZIYARETCI DEFTERI
IRTIBAT
IMPRESSUM
SITE HARITASI


01.01.2011´den beri
kişi ziyaret etmiştir.

Tenfiz/Tanima Davasi için aranan şartlar:

1- Yabancı Mahkeme (genelde AMTSGERICHT) tarafından verilmiş bir mahkeme kararının aslı olacak.

2- Verilen bu karar kesinleşmiş olacak (Rechtskräftig veya Rechtskraftvermerk).

3- Yabancı Mahkeme Kararının tamamının (eksik tercüme kabul edilemez) YEMINLI TERCÜMAN tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti bulunacak (Beedigter Übersetzung).

4- Tenfizi istenen kararın mutlaka mahkeme tarafından verilmesi ve mahkeme hükmü niteliği taşıması gerekir. Belediye , Eyalet valiliği vb. idari birimlerin verdiği kararın tenfizine karar verilemez.

5- T.C. ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında yasadan doğan fiili veya hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma(sözleşme) olmalıdır. Federal Almanya ile T.C. arasında bu anlaşma mevcuttur.

6- Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir, (örneğin Türk hukukunda aslonan velayet konusunda küçüklerin menfaatleridir(Ruhsal ve Düşünsel gelişimi). Eğer bu kural göz ardı edilmiş ise tenfiz kararı verilemez.)

7- İlamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.(Taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir.) ancak boşanma ,ayrılık ve evliliğin iptali gibi davalar da kesin yetki yoktur.

8-Yabancı ülke kanunları uzarınca kendisine karşı tenfizi istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş olsa dahi , bu kişinin yukarıda ki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması gerekir. İtiraz etmiş ise davanın reddine karar verilmelidir. Kısacası Tenfiz kararı verilebilmesi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak karşı tarafa savunma hakkı verilmesi gerekir.

9- Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince , yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması gerekir. (2575 s. k. 13.madde) Diğer bir anlatımla Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukunun uygulanmadığının belirlenmesi ve bu yönde davalının itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verilemez.

                                                                                                                                                                                                                                                               

DIKKAT !! DIKKAT !! DIKKAT !! DIKKAT !! DIKKAT !! DIKKAT !! DIKKAT !!

BEI UNS FINDET KEINE RECHTSBERATUNG STATT

BÜROMUZDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMEMEKTEDİR.

BEI UNS FINDET KEINE RECHTSBERATUNG STATT  | BOSANMA@email.de